تبلیغات
چرت و پرت های دلم - چرتوپرت


چرت و پرت های دلم

ه››››››››››››››ی روزگار....

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ


ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻦ ، ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻦ ﻓﻘﻂ {{ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ}} ﻧﯿﺴﺘﻦ !!!


 

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ


ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻦ ، ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻦ ﻓﻘﻂ {{ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ}} ﻧﯿﺴﺘﻦ !!!


 

 
کم کم یاد خواهی گرفت !
با آدمها  همانگونه باشی ، که هستند ... !

همانقدر ...
خـــوب ....
گـــــــرم .....
مهـــــربان .....

و گاهی همانقدر ...
 بـــد .....
ســــرد ...
تلـــــــــخ.....

میـــان حرفـــهایــتـــ می نوشتـــی : زندگیـــ زیـــباســتــ

و مـــن همـــ زنــدگـــی را در تــو میــدیــدم

بـــرو اســـتادی خوبـــی هــا !

بــه مــنـ  درس وفـــا دادی

و مـــن هــم خــوب فهـــمیـدم

وفـــا یعــنی : خــداحافــظ

پ.ن:قلب ها میشکنند و گذشت روزها جراحتش را می پوشاند اما خاطره ها باقی می ماند.....

 

تردید..!!                                                                                                                                        

 

وقتــــــی "رفتــــــی" تا آخــــــر "بــــــرو" . . .

وقتــــــی "مانــــــدی" تا آخــــر "بمــــان" . . .

ایــــــن تــــــن خستــــــه ســــــت !...

از نیــــــمه رفــــــتن ها.......

از نیــــــمه مانـــــدن ها.......


غریب مادر حسین....

........................................................................................

یک قطره اشک

قال الحسین علیه السلام:

من دمعت عیناه فینا قطرة بوأه الله عز و جل الجنة.

حسین بن علی علیه السلام فرمود: چشمان هر کس که در مصیبتهای ما قطره ای اشک بریزد، خداوند او را در بهشت جای می دهد.(احقاق الحق، ج 5، ص 523.)

........................................

پ.ن: التماس دعادلـت کــه گــرفـتـه بـاشـــه
با صدای دســتـفــروش دوره گرد هم گــریــه می کنی
چه برسه به صدای بارون ... !!!

پ.ن:

به سلامتی اونی که
بهش ظلم کردن
حقشو خوردن
ناراحتش کردن
بهش بی مهری کردن
زندگیو ازش گرفتن
و در کل نابودش کردن
فقط و فقط دید و سکوت کرد
و لبخند زد که کسی دردشو ندونه.....!

 پشت "قلبم "شهریست
که یک " دوست" در آن جا دارد...
هرکجا هست ...
به هر فکر, به هر حال
و به هر کار ...
" عزیز است"
خدایا تو نگه دارش باش...
 ...............................................................
بعدا نوشت: این روزا خیلی کم میام اینجا... اما به یادتون هستم
 
(((...... از این تصمیم بیهوده چه چیزی قسمتم بوده......)))


نوشته شده در پنجشنبه 28 دی 1391 ساعت 11:29 ق.ظ توسط disslove 110 نظرات |


Design By : Pichak