تبلیغات
چرت و پرت های دلم - صبر کن


چرت و پرت های دلم

ه››››››››››››››ی روزگار....

هیس!
آرام تر......!

آنقدر با آب و تاب نگو
آنقدر آشفته حال نباش!

هیس!
آرام تر......!

آنقدر با آب و تاب نگو
آنقدر آشفته حال نباش!

 بگذار امتحانش را پس دهد!
بگذار ثابت کند که عاشق توست!

بگذار ثابت کند ،
بعد همه ی زندگی ات را به پایش بریز!

آرام باش!
اجازه نده هر هوس بازِ تنوع طلبِ بی وجدانی،
احساسات تو را به بازی بگیرد،

تمامی مهربانی تو را خرجِ خودش کند ،
تو را واقعی ترین عاشق و
دروغی ترین معشوقِ قصه ها کند...

و بعد
به اشکهای بی دریغ تو بخندد!
آرام باش گلِ لطیفِ من....
آرام تر!
   
.........................
دلخور نوشت:
 
{ یک حرف
یک زمستان
آدم را گرم نگه می دارد

و بعضی اوقات هم
یک حرف
یک عمر
آدم را سرد می کند !

خواهشا مراقب حرف ها یتان باشید}
 ...........................................................................
 
 برای او  که * آسمانی *شد:
 
چقــدر دلتنــگ حضــورت هستــم ....کــاش تصــویــرت نفــس مــی کشیــد...
 
((کاش بودی یار سفر کرده ی من......کاش بودی ******))
 
 
 
 

نوشته شده در پنجشنبه 28 دی 1391 ساعت 11:27 ق.ظ توسط disslove 110 نظرات |


Design By : Pichak