تبلیغات
چرت و پرت های دلم - هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی... ... ...


چرت و پرت های دلم

ه››››››››››››››ی روزگار....

 

  • زنــــــــــدگــــــــــی دقــــــــــیــــــــــقــــــــــآ وقــــــــــتــــــــــی غــــــــــیــــــــــرقــــــــــابل تحمل میشه که
    هــــــــــمــــــــــهء دلــــــــــگــــــــــرمــــــــــیــــــــــت کــــــــــســــــــــی بـاشه که ســــــــــرگــــــــــرمــــــــــیــــــــــش بــــــــــاشــــــــــی!
    ســــــــــلامتی تــــــــــویــــــــــی که خوشــــــــــی‌ بــــــــــی‌ مــــــــــن،کمــــــــــم بی‌ تــــــــــو،تنــــــــــهام بــــــــــی‌ تو , تویــــــــــی که صــــــــــلاحتــــــــــه ازم دور باشــــــــــی‌،صلاحمــــــــــه که ازت دور باشــــــــــم , تویــــــــــی که برگشتنــــــــــی نیستــــــــــی‌،مــــــــــال من نیــــــــــستی‌،برگشتنــــــــــی نیســــــــــتم،مــــــــــال تــــــــــو نیستــــــــــم،ولــــــــــی‌ دوســــــــــت دارم.......... ♥
    لعنتیییییییییی
دلــــــــــم تــــــــــنــــــــــگ شــــــــــده
برای عکس هایییییییییی که پاره کردم و سوزانـدمشان…
برای دفتر خاطراتم که مدتهاست دیگر چیزی در آن نمی نویسم…
حـتـی برای آدمهای حسودی که دورو برم می چرخیدند و خـیـلـی دیــــــــــرشناختمشان…!
برای بـی خـیـالــــــــــی و آرامشی که مدتهاست که دیگر ندارمش…
خنده هایییییییییی که دارم فراموششششششششششان می کنم…
و برای خودم که حالا دیگـر خیلی عوض شده ام…
تــــــــــو را شـاد مـی خــــــــــواهــــــــــم ..........
بــــــــــا من یــــــــــا بـی من !
بـی من امّــــــــــا ،
شــــــــــادتــــــــــر اگــــــــــر بـاشـی
کمــــــــــی ..........
فقــــــــــط کمــــــــــی ،
نــــــــــاشــــــــــادم !
و ایـن ،
هــــــــــمان عـشق است
خوب به چشمهایش نگاه کنید .......... از نزدیک!
دستانش را بگیرید!
آنقدر نزدیکش باشید که گرمای نفس هایش را حس کنید!
خوب عطرش را بو بکشید!
موقع بوسیدنش از ته دل ببببببببببوسیدش.......... از ته دل ببببببببببوییییییییییدش .......... از ته دل لمسش کنید!
.......... از ته دل نگاهش کنید .......... از ته دل صدایش کنید!
از تمام لحظات با هم بودن نهایت استفاده را بکنید!
روزی می رود ..........
و حسرت همه ی اینهایییییییییی که گفتم در دلتان می ماند.
 

 

 

ماندن همیشه خوب نیست،
رفتن هم همیشه بد نیست،
گاهی رفتن بهتر است.گاهی باید رفت.
باید رفت تا بعضی چیز ها بماند.
اگر نروی هر انچه ماندنیست خواهد رفت.
اگر بروی شاید با دل پر بروی و اگر بمانی با دست خالی خواهی ماند.
گاهی باید رفت و بعضی چیزها که بردنی ست با خود برد،
مثل خاطره های که با گریه حل نمیشوند

از این به بعد تنها ادامه می دهم ، تنها در زیر باران . . .
حتی به درخواست چتر هم جواب رد می دهم و گوشه ای می اندازمش !
میخواهم تنهایییییییییی ام را به رخ این هوای دو نفره بکشم !
باران نبار من نه چتر دارم نه یار !
نمیدونم این روزا چرا چشام خود به خود خیس میشن
همه میگن حساسیت فصلیه
آره..........
راس میگن
من به فصل فصل این دنیای بی تو
حســــــــــاســــــــــم
این روزا حالم خوبه خوبه
باور کنید
اشکامو ریختم
غصه هامو خوردم
نبودنا رو شمردم
این روزا که میگذره خالیم
خالیم از خشم
دلتنگی
بی قراری
نفرت
کابوس ها همگی تمام شد
باور کنید خوبم

آخه خداجون..........
الهی من قربون بزرگیت برم
الهی من فدای مهربونیات شم
وفای سگ به چه دردمون میخوره آخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یه فکری به حال این آدمات میکردی خب
تاریک بــــــــــاد !
خـانـه ی مــــــــــردی که . . .
نــــــــــمی جنـگــــــــــد
بــــــــــرای به دســــــــــت آوردن زنـی که . . .
.
.
.
دوستــــــــــش دارد .......... . .
لیــــــــــاقــــــــــت مــــــــــی خواهــــــــــد
بــــــــــودن در شعــــــــــر هــــــــــای کسیـ کهــــــــــ
بــــــــــا تمامــــــــــ عشقــــــــــش نبــــــــــودنــــــــــت را اشکــــــــــ مــــــــــی ریــــــــــزد
تعجــــــــــب نکــــــــــن !!!!!!!!!!
در بی لیــــــــــاقتی تــــــــــو شکــــــــــی نیــــــــــست
اینجــــــــــا دلیــــــــــل بــــــــــودنــــــــــت میــــــــــان بغــــــــــض هــــــــــایــــــــــم
خــــــــــریتــــــــــ خــــــــــودم اســــــــــت نــــــــــه لیــــــــــاقــــــــــت تــــــــــو …!
شب را دوستــــــــــ ــــــــــ ـ دارم ..........!
چرا که در تاریکــــــــــ ـی ..........
چهره ها مشخــــــــــ ـص نیست !!!!!!!!!!
و هر لحظــــــــــ ـه ..........
این امیــــــــــ ـد ..........
در درونــــــــــ ــــــــــم ریشه می زند ..........
که تو آمده ای ..........
ولی من ندیده ام
دنیای بی غمی داشتیم
اگر خوشی ها را یک نفس می نوشیدیم
و غم ها را بی درنگ می گریستیم
آن وقت وجومان تهی می شد از غم
و پر می شد از حس ناب شادی ها ،
افسوس که بغض هایمان را قورت می دهیم
و لبخند را بازی می کنیم
دریک رابطه دونفره وقتى دونفرهیچ مشکلى باهم ندارند،حتماً یکى ازآنها تمام حرفهاى دلش رانمیگوید!!
 
 
 
دنیای بدون تو
شباهت عجیبی
با این غروب های لعنتی دارد دلگیر و دلگیــــــــــر و دلــــــــــگیــــــــــر ..........!
onlyyyyyyyyyy
به من بده..........آن سرطان دوست داشتنی را ..........
بگذار تمام ریه هایم از این سَم پر شود..........
بگذار این سرفه های خشک نیمه شب ادامه داشته باشد..........
بگذار باز هم آن پیر مرد سیگار فروش..........
از دیدن چهره ی خسته ی من اخمی کند..........
وبگوید مصرفت بالاست..........
و هر بار این سؤال تکراری را میپرسد:
غمگینی..........؟
ومن در جواب میگویم:نه،تنهایم..........
دوستش دارم..........
کسی غیر از او به عمق تنهاییییییییییم پی نبرد..........
برای دوست داشتن فقط کمی وقت لازمه ، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافیه . .
ازت متنفرم
 
 
 
من خیلی دوسشون دارم !!!!!!!!!!
شما چطور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خواستن همیشه توانستن نیست گاهی فقط داغ بزرگی است که تا ابد بر دلت میماند
دلتنگی یعنی فاصله ای که با هیچ بهونه ای پر نمیشه
..........
مرا دید و نشناخت
..........
..........
.......... این بود درد .
تیغ روزگار شاهرگ " کلامممممممممم " را چنان بریده ، که سکوتم " بند " نمی آید !
 

نوشته شده در یکشنبه 14 آبان 1391 ساعت 12:45 ق.ظ توسط disslove 110 نظرات |


Design By : Pichak